Ηπατίτιδα Β HBsAg

Ηπατίτιδα Β HBsAg Test Cassette (Serum/Plasma) 30test/kit

Το Anti-HBs (HBsAb) Test είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του ιού της ηπατίτιδας Β στο ανθρώπινο αίμα / ορός / πλάσμα.

Το τεστ αντι-HBs χρησιμοποιεί ανοσοχρωματογραφική τεχνολογία στερεάς φάσης για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας Β σε ανθρώπινο αίμα / ορό / πλάσμα. Η δοκιμή είναι δύο θέσεων στην οποία ο συνδυασμός των πολυκλωνικών αντισωμάτων και ανασυνδυασμένα HBs αντιγόνα χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά αντιγόνων HBs με υψηλό βαθμό ευαισθησίας. Ανασυνδυασμένα αντιγόνα HBs είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή δοκιμής «Τ»και anti-HBsAg από αίγα πολυκλωνικά αντισώματα είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή ελέγχου «C» της μεμβράνης.

Ανασυνδυασμένο αντιγόνα HBs συζευγμένα με κολλοειδή σωματίδια χρυσού έχουν αποξηρανθεί σε συζευγμένη επιφάνεια. Το δείγμα εισάγεται από την υποδοχή δείγματος. Αν υπάρχει αντι-HBs στο δείγμα, το αντι-HBs συνδέεται με τα κινητά ανασυνδυασμένα HBsAg συζευγμένα με κολλοειδή σωματίδια χρυσού. Μαζί κινούνται προς την περιοχή δοκιμής «Τ». Αυτό το σύμπλεγμα μετακινείται πιο πέρα στην μεμβράνη στην περιοχή του τεστ ΄Τ΄ όπου ακινητοποιείται από τα ειδικά ανασυνδυαζόμενα αντιγόνα, επιστρωμένα στην μεμβράνη και προκαλεί τον σχηματισμό έγχρωμης γραμμής, η οποία και επιβεβαιώνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η απουσία της εν λόγω έγχρωμης γραμμής καταδεικνύει ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Το σύζευγμα που δεν αντέδρασε καθώς και το σύμπλεγμα που δεν ακινητοποιήθηκε, αν υπάρχουν, μετακινούνται πιο πέρα και στην συνέχεια ακινητοποιούνται από τα αντισώματα που είναι επιστρωμένα στην περιοχή ελέγχου ΄ C ΄, δημιουργώντας μια έγχρωμη γραμμή. Αυτή η γραμμή ελέγχου εξυπηρετεί στην επιβεβαίωση της απόδοσης του αντιδραστηρίου και της ανάλυσης.

Τι είναι η Ηπατίτιδα Β ?

Βλάβη σε κύτταρα του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), έναν ιό με δίκλωνο DNA. Μπορεί να εμφανιστεί ως μία ασυμπτωματική, οξεία, χρόνια, ή κεραυνοβόλος λοίμωξη. Η οξεία λοίμωξη συχνά χαρακτηρίζεται από ίκτερο, ναυτία και εμετό, αρθρικούς πόνους ή εξανθήματα, που συχνά σχετίζονται με χαρακτηριστικές αυξήσεις σε δοκιμασίες ορού ηπατικής λειτουργίας. Η χρόνια λοίμωξη είναι τυπικά ασυμπτωματική και μπορεί να ανιχνευτεί μόνο με εξετάσεις αίματος, ωσότου προκαλέσει όψιμες επιπλοκές όπως κίρρωση, πυλαία υπέρταση ή ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Η κεραυνοβόλος λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας Β καθορίζεται ως επιδείνωση του ασθενή σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια εντός 8 εβδομάδων από την έναρξη της νόσου.

Ο ιός μεταδίδεται με την επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά ενός προσβεβλημένου ατόμου. Η περίοδος επώασης είναι σχεδόν 2 έως 6 μήνες. Η οξεία λοίμωξη συνήθως λύεται σε λιγότερο από 6 μήνες· όταν το αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β δεν εξαφανισθεί από το αίμα εντός 6 μηνών, θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί χρόνια ηπατίτιδα. Κάθε χρόνο, μόνο στις Η.Π.Α., περίπου 300.000 άτομα προσβάλλονται από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Παγκοσμίως, η χρόνια ηπατίτιδα προσβάλλει περίπου 300 εκατομμύρια άτομα.