Ηπατίτιδα C HCV test

Ηπατίτιδα C HCV Test Cassette (Serum/Plasma) 30test/kit

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) είναι μια σημαντική αιτία της χρόνιας ηπατικής νόσου, που συχνά εξελίσσεται σε κίρρωση με αυξημένο κίνδυνο για τη δημιουργία ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Ο HCV είναι ένας θετικός, μονόκλωνος RNA ιός της οικογένειας Flaviviridae. Το γονιδίωμα αποτελείται από περίπου 10,000 νουκλεοτίδια και κωδικοποιεί μια πολυπρωτεΐνη με περίπου 3,000 αμινοξέα.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί γονότυποι του ιού της ηπατίτιδας που έχουν εντοπιστεί με ελαφρώς διαφορετικές γονιδιωματικές αλληλουχίες και οι οποίοι συσχετίζονται με τις διαφορές στην ανταπόκριση της θεραπείας με ιντερφερόνη άλφα. Μπορούν να  αξινομηθούν σε έξι γενετικώς διακριτούς γονότυπους και υποδιαιρούνται σε τουλάχιστον 70 υποκατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν κατά περίπου 30% και 15% σε επίπεδο νουκλεοτιδίων. Οι διαφορετικοί γονότυποι μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές φαινοτυπικές ιδιότητες. Τα ανοσοχρωματογραφικά τεστ μεμβράνης μπορούν να γίνουν μέσα σε λίγα λεπτά και τα αποτελέσματα να είναι άμεσα διαθέσιμα. Δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός.

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

Το HCV rapid test χρησιμοποιεί την αρχή της ανοσοχρωματογραφίας πλευρικής ροής, μια μοναδική ανοσοεξέταση σε μεμβράνη, τύπου σάντουιτς, διπλής όψεως και δύο αντιγόνων. Καθώς το δείγμα προς εξέταση ρέει μέσα από την μεμβράνη της συσκευής, το χρωματισμένο ειδικό για HCV ανασυνδυαζόμενο αντιγόνο-κολλοειδές χρυσό σύζευγμα, συμπλέκεται με τα αντισώματα HCV (CORE, NS3, NS4 και NS5) στο δείγμα. Αυτό το σύμπλεγμα μετακινείται πιο πέρα στην μεμβράνη στην περιοχή του τεστ ΄Τ΄ όπου ακινητοποιείται από τα ειδικά HCV ανασυνδυαζόμενα αντιγόνα, επιστρωμένα στην μεμβράνη και προκαλεί τον σχηματισμό έγχρωμης γραμμής, η οποία και επιβεβαιώνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η απουσία της εν λόγω έγχρωμης γραμμής καταδεικνύει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Το σύζευγμα που δεν αντέδρασε καθώς και το σύμπλεγμα που δεν ακινητοποιήθηκε, αν υπάρχουν, μετακινούνται πιο πέρα και στην συνέχεια κινητοποιούνται από τα αντισώματα αντι-κουνελιού που είναι επιστρωμένα στην περιοχή ελέγχου ΄ C ΄, δημιουργώντας μια έγχρωμη γραμμή. Αυτή η γραμμή ελέγχου εξυπηρετεί στην επιβεβαίωση της απόδοσης του αντιδραστηρίου και της ανάλυσης.