Μυκόπλασμα

Μυκόπλασμα

MYCOPLASMA GU Screen:  Χρωματικό διαγνωστικό kit υγρής φάσης σε 2 σωληνάρια για τη διάγνωση και το διαχωρισμό λοιμώξεων του ουρογεννητικού από Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum.  Σωληνάρια ανεξάρτητα συσκευασμένα σε διαφανές πλαστικό ανά εξέταση έτοιμα προς χρήση.  Συσκευασία των 20 εξετάσεων.

Τα παρακάτω δείγματα είναι κατάλληλα για την ανίχνευση των Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum

  1. Ουρηθρικό έκκριμα
  2. Κολποτραχηλικό έκκριμα
  3. Σπέρμα: Αραιώνεται 1:10 σε αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό
  4. Ούρα: Αφού φυγοκεντριθούν

Το σωληνάρια ελέγχονται μακροσκοπικά μετά από 24-48 ώρες. Το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό αν παρατηρηθεί μεταβολή του χρώματος από κίτρινο σε ερυθρό.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Mycoplasma GU Screen kit περιέχει 20 ανεξάρτητες συσκευασμένες μονάδες με έτοιμα προς χρήση υλικά.

Κάθε ανεξάρτητη συσκευασμένη μονάδα περιέχει σε δύο διαφανή πλαστικά σωληνάρια:

-       Κόκκινη ετικέτα: Ζωμός Μ (Mycoplasma)  1,0 ml

-       Μπλε ετικέτα:    Ζωμός U (Ureoplasma)    1,0 ml

-       Αναλυτικές οδηγίες

Οι ζωμοί Μ και U είναι σχεδιασμένοι ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη μυκοπλασμάτων του ουρεγεννητικού. Το μίγμα αντιβιοτικών που περιέχεται προσδίδει εκλεκτικότητα, διασφαλίζοντας ότι στοιχεία της χλωρίδας που επιμολύνουν το δείγμα δε θα επηρεάσουν την εξέταση.