Συσκευή Μέτρησης Σακχάρου

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

GlucoDr auto (AGM-4000)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: