Συσκευή μέτρησης σακχάρου VivaChek

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

VivaChek Eco BGMS