Ταινίες μέτρησης pH

Οι ταινίες pH δείχνουν τιμές από 0 έως 14, είναι απλές στη χρήση και δεν απαιτούν τεχνική εκπαίδευση.